03.120.30

03.120.30
03.120.30 - Застосовування статистичних методів/статистичного контролю
ГОСТ 25.101-83 - Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов
ГОСТ 15895-77 - Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 15895-70, ГОСТ 16949-71, кроме приложения. Діє до 2011-07-01
ГОСТ 16493-70 - Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. Діє до 2011-07-01
ГОСТ 18242-72 - Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля. Діє до 2011-07-01
ГОСТ 18321-73 - Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. Діє до 2012-01-01
ГОСТ 20736-75 - Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля. Діє до 2012-01-01
ГОСТ 24440-80 - Обувь армейская. Статистическое регулирование технологических процессов
ГОСТ 24660-81 - Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей. Діє до 2012-01-01
ГОСТ 24780-81 - Обувь армейская. Статистический приемочный контроль качества обуви по альтернативному признаку
ГОСТ 25997-83 - Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля
ДСТУ 3514-97 - Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення
ДСТУ ISO 2602:2006 - Подавання результатів випробування статистичне. Оцінювання середнього значення. Довірчий інтервал (ISO 2602:1980, IDT)
ДСТУ ISO 2854:2008 - Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення і дисперсії (ISO 2854:1976, IDT)
ДСТУ ISO 2859-0-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 0. Вступ до системи вибіркового контролю за альтернативною ознакою (ISO 2859-0:1995, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 2859-10:2009) з 2011-07-01
ДСТУ ISO 2859-1-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDT)
ДСТУ ISO 2859-2-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю для перевірки ізольованих партій (ISO 2859-2:1985, IDT)
ДСТУ ISO 2859-3-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками (ISO 2859-3:1991, IDT)
ДСТУ ISO 2859-4:2004 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості (ISO 2859-4:2002, IDT)
ДСТУ ISO 2859-5:2009 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевірення партій (ISO 2859-5:2005, IDT)
ДСТУ ISO 2859-10:2009 - Статистичний контроль. Контроль за альтернативною ознакою вибірковий. Частина 10. Вступ до серії стандартів ISO 2859 щодо відбирання проб за альтернативною ознакою (ISO 2859-10:2006, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 2859-0-2001
ДСТУ ISO 3301:2006 - Статистичне опрацювання даних. Порівняння двох середніх значень, отриманих у випадку парних спостережень (ISO 3301:1975, IDT)
ДСТУ ISO 3494:2007 - Статистичне опрацювання даних. Потужність статистичних критеріїв щодо середніх значень та дисперсій (ISO 3494:1976, IDT)
ДСТУ ISO 3534-1:2008 - Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)
ДСТУ ISO 3534-2:2008 - Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)
ДСТУ ISO 3534-3:2005 - Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту (ISO 3534-3:1999, IDT)
ДСТУ ISO 3951-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за кількісною ознакою. Методика та карти контролю за кількісною ознакою процентної невідповідності (ISO 3951:1989, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 3951-1:2009; ДСТУ ISO 3951-2:2009; ДСТУ ISO 3951-3:2009) з 2012-01-01
ДСТУ ISO 3951-1:2009 - Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-1:2005, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 3951-2001 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 3951-2:2009 - Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-2:2006, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 3951-2001 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 3951-3:2009 - Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-3:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 3951-2001 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 3951-5:2009 - Статистичний контроль. Процедури відбирання для перевірення за кількісною ознакою. Частина 5. Плани послідовного відбирання, індексовані межею прийняття якості (МПЯ) для перевірення за кількісною ознакою (за відомого значення стандартного відхилу) (ISO 3951-5:2006, IDT)
ДСТУ ISO 5479:2009 - Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу (ISO 5479:1997, IDT)
ДСТУ ISO 7870:2004 - Статистичний контроль. Карти вибіркового контролю. Вступ та настанови для користувача (ISO 7870:1993, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 7870-1:2010) з 2012-01-01
ДСТУ ISO 7870-1:2010 - Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови (ISO 7870-1:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 7870:2004
ДСТУ ISO/TR 7871:2004 - Статистичний контроль. Контрольні карти кумулятивних сум. Настанови щодо контролю якості та аналізу даних з використанням методик CUSUM (ISO/TR 7871:1997, IDT)
ДСТУ ISO 7873:2004 - Статистичний контроль. Контрольні карти для арифметичного середнього з попереджувальними межами (ISO 7873:1993, IDT)
ДСТУ ISO 7966-2001 - Статистичний контроль. Карти приймального контролю (ISO 7966:1993, IDT)
ДСТУ ISO 8258-2001 - Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT)
ДСТУ ISO 8422-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Послідовні плани вибіркового контролю (ISO 8422:1991, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 8422:2010) з 2012-07-01
ДСТУ ISO 8422:2010 - Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння за якісною ознакою (ISO 8422:2006, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 8422-2001
ДСТУ ISO 8423-2001 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль за кількісною ознакою. Послідовні плани вибіркового контролю за кількісною ознакою відсоткової невідповідності (відоме стандартне відхилення) (ISO 8423:1991, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 8423:2010) з 2012-07-01
ДСТУ ISO 8423:2010 - Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом (ISO 8423:2008, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 8423-2001
ДСТУ ISO/TR 8550:2004 - Статистичний контроль. Настанови щодо вибору системи, схеми або плану вибіркового приймального контролю для окремих виробів у партіях (ISO/TR 8550:1994, IDT) (Замінено на ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009; ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-2:2009; ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009) з 2012-01-01
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 - Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO/TR 8550:2004 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-2:2009 - Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою (ISO/TR 8550-2:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO/TR 8550:2004 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009 - Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою (ISO/TR 8550-3:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO/TR 8550:2004 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 10576-1:2006 - Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ISO 10576-1:2003, IDT)
ДСТУ ISO 10725:2004 - Статистичний контроль. Плани і методики вибіркового приймального контролю для матеріалів насипом (ISO 10725:2000, IDT)
ДСТУ ISO 11095:2004 - Статистичний контроль. Лінійне калібрування з використанням довідкових матеріалів (ISO 11095:1996, IDT)
ДСТУ ISO 11453:2004 - Статистичний контроль. Критерії та довірчі інтервали для частки у генеральній сукупності (ISO 11453:1996, IDT)
ДСТУ ISO 11462-1:2006 - Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом (ISO 11462-1:2001, IDT)
ДСТУ ISO 11648-1:2010 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 1. Загальні принципи (ISO 11648-1:2003, IDT)
ДСТУ ISO 11648-2:2010 - Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 2. Контроль сипких матеріалів (ISO 11648-2:2001, IDT)
ДСТУ ISO 11843-1:2005 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення (ISO 11843-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO 11843-2:2004 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Методологія у разі лінійного калібрування (ISO 11843-2:2000, IDT)
ДСТУ ISO 11843-3:2006 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 3. Методологія визначення критичного значення змінної відгуку, якщо відсутні дані калібрування (ISO 11843-3:2003, IDT)
ДСТУ ISO 11843-4:2006 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 4. Методологія порівняння найменшого виявленого значення із заданим значенням (ISO 11843-4:2003, IDT)
ДСТУ ISO 11843-5:2010 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 5. Методологія для випадків лінійного та нелінійного калібрування (ISO 11843-5:2008, IDT)
ДСТУ ISO/TR 13425:2004 - Застосування статистичних методів. Настанови щодо вибору статистичних методів у стандартизації (ISO/TR 13425:2003, IDT)
ДСТУ ISO 13448-1:2010 - Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 1. Настанови щодо застосування ПРП (ISO 13448-1:2005, IDT)
ДСТУ ISO 13448-2:2009 - Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 2. Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою (ISO 13448-2:2004, IDT)
ДСТУ ISO 16269-6:2008 - Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів (ISO 16269-6:2005, IDT)
ДСТУ ISO 16269-7:2006 - Статистичне опрацювання даних. Частина 7. Медіана. Оцінювання і довірчі інтервали (ISO 16269-7:2001, IDT)
ДСТУ ISO 16269-8:2008 - Статистичне опрацювання даних. Частина 8. Визначення прогнозних інтервалів (ISO 16269-8:2004, IDT)
ДСТУ ISO 18414:2009 - Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі (ISO 18414:2006, IDT)
ДСТУ ISO 21247:2007 - Статистичний контроль. Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції (ISO 21247:2005, IDT)
ДСТУ ISO 21747:2009 - Статистичні методи. Статистики функціонування та потужності процесу для виміряних характеристик якості (ISO 21747:2006, IDT)
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 22514-4:2010 - Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 4. Оцінки потужності процесу й показники функціювання (ISO/TR 22514-4:2007, IDT)
ДСТУ-П ISO/TR 22971:2010 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Практичні настанови щодо використання ISO 5725-2:1994 під час планування, проведення та статистичного аналізування результатів міжлабораторних випробувань для визначення збіжності та відтворюваності (ISO/TR 22971:2005, IDT)
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 29901:2010 - Вибрані ілюстрації повних факторних експериментів із чотирма факторами (ISO/TR 29901:2007, IDT)
—————
розділ 03.120 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "03.120.30" в других словарях:

 • 120-й меридиан восточной долготы — …   Википедия

 • 120-cell — Schlegel diagram (vertices and edges) Type Convex regular 4 polytope Schläfli symbol {5,3,3} …   Wikipedia

 • 120 film — 120 is a film format for still photography introduced by Kodak for their Brownie No. 2 in 1901. It was originally intended for amateur photography but was later superseded in this role by 135 film. 120 film and its close relative, 220 film,… …   Wikipedia

 • 120 Minutes (UK TV series) — 120 Minutes is a show on MTV Two, broadcast every night at 1am. In the tradition of the US show of the same name, it showcases music videos from the newest, most innovative acts in rock, left field and electronic music .In the United Kingdom, 120 …   Wikipedia

 • 120 Grad — Álbum de Peter Schilling Publicación 1984 1985 (versión inglesa) Grabación PEER Southern Studio, Hamburgo, Alemania Género(s) Synth pop …   Wikipedia Español

 • 120 (число) — 120 сто двадцать 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 Факторизация: 2×2×2×3×5 Римская запись: CXX Двоичное: 1111000 …   Википедия

 • 120-мм полковой миномёт — образца 1938 года советский 120 мм миномёт ПМ 38. Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производилось с дула. 120 мм полковой миномёт образца 1941 года советский 120 мм миномёт ПМ 41. Упрощенная версия ПМ 38. 120 мм… …   Википедия

 • 120 Days — 120 Days …   Википедия

 • 120-мм миномет ПМ-38 — 1938 Работы над полковым 120 мм минометом велись в КБ под руководством Б.И. Шавырина начиная с 1931 года. Но только в феврале 1939 года оружие было принято на вооружение Красной Армии под обозначением «120 мм миномет обр. 1938 г.».… …   Военная энциклопедия

 • 120-мм самоходное орудие 2С31 «Вена» — 120 мм самоходное орудие 2С31 «Вена» 1997 Тактико технические характеристики • Силовая установка • Вооружение • Факты • Основные модификации …   Военная энциклопедия

 • 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона» — 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона» 1981 Тактико технические характеристики • Силовая установка • Вооружение • Факты • Основные модификации …   Военная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»